Henvisninger

På denne side er det hensigten efterhånden at opbygge en samling af henvisninger og links til steder, hvor man kan finde historiske fremstillinger eller historiske kilder, der helt eller delvis vedrører livet i de to sogne i bredeste forstand. Ved henvisninger forstås her alle referencer, såvel links som andre veje til relevante kilder.

Se også siden Links, der har mere generelt indhold.

Private websteder med lokalt indhold:

Kurt Kermit Nielsen, Århus: www.kkermit.dk
Chris Fleng, Hinnerup: www.fleng.dk/JPWslaegten/
Finn Jelstrup, Aalborg www.protokoller.dk
Martin Henriksen, Albertslund www.h58.dk/Jonge_dk/Mariager Amt


Arkæologi:

242 lokaliteter i Gislum og Vognsild Sogne (søg på lokalt navn) Fund og Fortidsminder


Sognene på kort:

Nye og ældre kort/matrikelkort m.m.m. Historiske kort på nettet


Top