Bøger

Læs om Krista Louise Jørgensens bøger her.

-------------------------

I september 2002 udkom vores første bog, "Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild Sognes Historie" af Hans Gjedsted. Udgivelsen er støttet af Himmerland Forsikring (ved Fonden Himmerland), Sparekassen Himmerland, Aars Kommune og en privat fond.

Bogen sælges nu til 125,- kr. pr. stk. ved henvendelse til bestyrelsen. Du kan læse mere om  - og evt. bestille - bogen her. Du kan også læse/hente et rettelsesblad.

-------------------------

Ny bog af Hans Gjedsted (februar 2006):

Af økonomiske årsager har foreningen måttet afstå fra at trykke Hans Gjedsteds efterfølger til "Et par sokkelsten". I stedet har vi aftalt med forfatteren, at hans værk stilles gratis til rådighed for alle som elektronisk bog. Den har fået titlen "En klat mørtel - og flere sten", og det er fortsat 1700-årene, der er i fokus.

I forordet gør Hans Gjedsted opmærksom på, at der forekommer overlapninger mellem de to bøger, men det er nok ikke det mest markante træk. "Mørtelen" antyder, at der er noget, der bindes sammen, og det er netop det karakteristiske ved nyudgivelsen. "Sokkelstenene" er i høj grad en materialesamling, mens den nye bog er langt mere fortællende og kommenterende i forhold til de anvendte kilder.

Sidst bogen findes den gribende historie om Gisel Nielsdatter fra Vognsild, der fik en grum skæbne. I en retssag oprulles omstændighederne ved hendes ombringelse af sit nyfødte barn. I parentes bemærket er samme retssag brugt som indledende eksempel i Beth Grothe Nielsens bog fra 1982 med titlen "Letfærdige Qvindfolk - om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker". En gennemgang af 89 sager giver et barsk billede af tankegangen i 1700-tallet omkring nogle af samfundets svageste. Hans Gjedsteds bog giver gode muligheder for at komme tættere på dette samfund.

Offentlig anvendelse af bogens indhold må selvfølgelig kun ske med angivelse af bogen og forfatteren som kilde. Tilkendegivelser om bogen via mail eller kontaktformular er meget velkomne. De vil blive bragt videre til forfatteren.

Bogen kan nu læses her på denne hjemmeside. Alle rubrikoverskrifter virker som links tilbage til indholdsfortegnelsen.

Den kan også downloades i pdf-format som zip-fil. Filen fylder ca. 1 Mb. Du skal have installeret Acrobat Reader på din maskine for at kunne åbne pdf-filen. Hvis du ikke har programmet i forvejen, kan du hente det her.

Af hensyn til praktisk håndtering ved eventuel udprintning er vi gået på kompromis med det oprindeligt tænkte smukkere layout i bredformat, således at pdf-udgaven er blevet på 57 sider i A4-format.

--------------------------

Hans Gjedsted er i øvrigt også aktuel med en udgivelse i anledning af jubilæum hos Støvring Vandværk. Hans skrifter om Søfart i 1600-årene og om Aalborgs vandmøller kan også stadig fås.

--------------------------

Nogen vil måske tænke, at det er lidt overmodigt at lave en sektion på webstedet med denne overskrift, når udgivelserne kun netop opfylder betingelsen for at kunne omtales i flertal. Men forkert er det ikke!

Og hvem ved? Måske ligger der manuskripter og venter i skuffer rundt omkring, og måske findes der en hjemstavnsforfatter i svøb blandt næste års konfirmander?


Top