Lidt om foreningen

Foreningen er stiftet i 1991, og dens formål er at fremme interessen for lokalhistorie og slægtshistorie.

For at opnå dette skal foreningen drive et lokalhistorisk arkiv. Heri samles historisk materiale, som har tilknytning til mennesker eller steder i de to sogne. Det kan både være skriftlige og billedlige materialer. Desuden skal foreningen afholde kurser, udstillinger, foredrag, studieture o.l. for sine medlemmer og andre interesserede.

Foreningen kan også udgive skrifter inden for sit interesseområde.

Indsamlingen af materialer henvender sig både til privatpersoner, virksomheder, institutioner og foreninger. Aflevering behøver ikke at ske med det samme, men kan udskydes til materialerne ikke længere er i brug eller er af interesse for indehaveren.

Foreningen er også interesseret i kopier af dokumenter og billeder, selvom originalerne ikke ønskes afleveret.

Lokalhistorisk forening fik egne lokaler i 1994 i kælderen under Kernehuset. Her opbevares samlingerne under betryggende forhold. De vigtigste af de indsamlede arkivalier opbevares, så de er sikret mod brand.

Foreningen arbejder på at få dannet selvstændige arbejdsgrupper, der kan varetage forskellige områder af indsamling og registrering af oplysninger om de to sogne i fortid og nutid.

Der er behov for frivillige, der kan tage et nap enten med almindeligt indsamlingsarbejde til udklipssamlingen, eller opsøgende arbejde overfor eksisterende eller nedlagte foreninger og virksomheder.

Der er faste åbningstider, hvor der kan arbejdes med ens egne og med arkivets materialer. F.eks. er mikrofilm af sognenes kirkebøger og folketællinger til rådighed.

Der kan også søges på EDB i folketællinger fra hele landet.

 

Samarbejdende samlinger

Foreningen samarbejder med Museumscenter Aars, der huser hovedarkivet i kommunen, med de øvrige lokalhistoriske foreninger/arkiver i kommunen og med Dansk Nutidsmuseum.

Samarbejdets hensigt er, at de indsamlede ting så vidt muligt skal bevares og opbevares så tæt som muligt på det sted, hvor de har deres oprindelse.

Samarbejdet med arkivet på Vesthimmerlands Museum omfatter også en aftale om udveksling af kopier af interessant stof, som så vil kunne udnyttes begge steder. Flere af de lokale ejendomme har afleveret ting til Dansk Nutidsmuseum.

Foreningen  er gerne medarrangør af kurser i vintersæsonen, f.eks. i slægtsforskning. 

Foreningen er medlem af LANA (Lokalhistoriske Arkiver i Nordjyllands Amt) og SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver).

Støt foreningen - bliv medlem!

Du kan melde dig ind  her.