Seneste nyhederReferat fra generalforsamlingen 27. maj 2021.

Velkomst ved formanden Birthe.

Der deltog bestyrelsen plus 3 medlemmer. Leif kunne ikke komme.
Der var ikke behov for en dirigent.

Beretning fra arkivet v. Birthe:
Vi havde 45 medlemmer i 2020 fordelt på 15 enkeltpersoner og 15 husstande. Det er en tilbagegang på 5 personer.

Årsskriftet 2020.
Årets fortælling er om Østrup skole på tur til København i 1957. Historien er udlånt af Henry Johs. Høgh Jørgensen, som selv har gået i Østrup skole.
Han startede i skolen i 1952 ved frk. Kaae.
Østrup skole er nu jævnet med jorden.

Året 2020 har været meget stille på grund af corona.

29. august 2021 kan arkivet blive 30 år.

Vores generalforsamling 2020 blev i august, og vi var heldige at få 2 nye med i bestyrelsen.
Velkommen til Lisbeth og Birthe Marie.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Regnskabet blev læst op af vores kasserer Birthe og godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Bent Christensen - Lisbeth Hansen - Birthe Marie Grauslund.
Alle modtog genvalg.

Valg af suppleant.
På valg var: Jens Krogh.
Han modtog genvalg.

Valg af revisor.
På valg var: Inger Marie Kristensen.
Hun modtog genvalg.

Indkomne forslag. Der var ingen.

Eventuelt.
Forslag til det nye årsskrift 2021:
Jens Krogh vil prøve at tænke på et forslag. (Evt. en fortælling om Vester Aarupgård)
Det skal være klar til august.

Formanden Birthe takkede for god ro og orden, derefter gik vi over til kaffen.

27/5-2021 Kirsten HavbroReferat fra generalforsamlingen i Lokalarkivet i Vestrup.

Afholdt torsdag den 20. august 2020 i Minihallen, Vestrup.

1. Formanden, Birthe S. Olesen, bød velkommen.

2. Valg af dirigent og referent:

Da der udover bestyrelsen kun var mødt to personer op, enedes generalforsamlingen om, at der ikke behøvedes en dirigent. Generalforsamlingen styredes af formanden selv.

Som referent valgtes arkivlederen, Leif Kristensen.

3. Beretning fra Arkivet:
Sidste år havde foreningen 50 medlemmer. I år er der sket en tilbagegang, så der nu blot er 43 medlemmer. Årsskriftet sidste år var 2.del om Kællingtand i året 1974. Kurt Stegger var hoveddrivkraften bag denne historie. Formanden udtrykte bestyrelsens tak til Kurt Stegger for det.

I 2018 og 2019 blev der fotograferet gravsten på kirkegårdene i Gislum og Vognsild. Fotografierne er sendt til Kurt til redigering og optagelse på arkivets hjemmeside. Det arbejde er ikke fuldført helt endnu, men kommer sikkert senere. Bestyrelsen har i 2019 ryddet en del op i arkivet.

Lokalforeningen er blevet udmeldt af Lana og DIS-Danmark. Derved sparedes der 550,00 kr.

I november 2019 fik arkivet besøg af 4 unge damer, der dog inden fik en rundvisning i Østrup med forklaringer om byen af arkivlederen, Leif Kristensen. Deltagerne var: Iben, Lone, Lone og Anette. Efter rundvisningen blev der nydt kaffe og kage, som pigerne selv havde med.

Formanden takkede også sin bestyrelse for godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Regnskab:
Formanden, der også er kasserer, fremlagde årets regnskab.
Selvom året gav flere udgifter end indtægter, er der stadig 19.513,92 kr. i beholdningen.
Inger Marie Kristensen har gennemgået regnskabet og godkendt det.
Generalforsamlingen godkendte det også.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birthe Olesen og Kirsten Havbro var på valg. De fortsætter begge i bestyrelsen. Birthe som formand og kasserer. Kirsten som næstformand.
Da bestyrelsen manglede 2 medlemmer, var de mødte, Lisbeth Hansen og Birthe Marie Grauslund villige til at modtage valg som menige bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleant:
Jens Krogh blev valgt.

7. Valg af revisor:
Genvalg af Inger Marie Kristensen.

8. Indkomne forslag:
Ingen indgået.

9. Eventuelt:
Så var der tid til kaffen.Årsskrift 2019

Vores bidrag til Årsskrift 2019 - 2. del af artiklen om Kællingtand - er nu tilgængeligt som pdf-fil for læsning og evt. download her på hjemmesiden.Årsskrift 2019 er omdelt til medlemmerne. Andre kan købe det ved henvendelse til formanden.

Vores bidrag - sidste del af artiklen om Kællingtand - er nu tilgængeligt her.

Indholdsfortegnelse:

Søren Byrjalsen: Azalea gartneriet i Ullits (Ullits-Foulum)

Grete Bech og Mona Jensen (red.): Fra N. Chr. Nielsens erindringer (Haubro)

Thorkild Nielsen: Optrevlingen af store dele af modstandsbevægelsen (Aars)

Henning Olsen: Vannerup skole 1887-1965 (Farsø)

Anders Bloksgaard: Jernbanen giver - jernbanen tager (Løgstør)

Gunnar Rebstrup: Kællingtand, 2. del (Gislum-Vognsild)

Axel Sørensen: Østerbølle - en delt by (Aalestrup)

Sonja Marcussen: Camping Himmerland (Hornum)

Thorkild Dalsgaard: Karl Larsens erindringer (Overlade)

Harald Moustgaard (fortæller): "Da bageren fra Lemvig blev lærer" (Ranum)

Christa Rasmussen: Mit møde med Gedsted i 1930 (Gedsted)
Referat af generalforsamling 28. marts 2019 i Minihal Vestrup

1. Velkomst ved formanden

2. Orla Andersen valgt som dirigent. Leif Kristensen valgt som referent.

3. Beretning fra formanden:

Vi er nu 55 medlemmer fordelt på 23 enkelte og 16 husstande. Det giver en tilbagegang på 3 enkelte og 3 husstande.

Årsskriftet 2018 blev en beretning om Kællingtand – området i 1974. Resten af fortællingen kommer i 2019. Kurt Stegger har været hoveddrivkraft i dette. En stor tak til ham for hjælpen.

Vi er i 2018 startet med at fotografere gravstene på kirkegårdene i Vognsild og Gislum. Det fortsættes i 2019.

Arkivet har haft besøg af Niels Jørgen Østergaard fra Rebild Musikmuseum. Niels Jørgen ønskede billeder og fortællinger om de musikere, der har boet i vore sogne. Bl. andet Aksel Krogh-Nielsen (barberen i Østrup) og andre i samme familie, f.eks. Bent Krogh- Nielsen, hans brødre og hans far, Søren Krogh-Nielsen, Svoldrup. Efter besøg af Bent Krogh lånte vi 20 billeder fra Bents slægt. De er nu arkiveret i arkivets program.

Arkivlederen, Leif Kristensen har været på 2 kurser i 2018: Modul 2 og 4. Nu mangler han blot modul 3 for at have fuldført uddannelsen som arkivleder.

Året 2018 har været et stille år, da der ikke har været flere end de ovennævnte besøg. Derfor er åbningstiden slettet på hjemmesiden. Aftale med arkivlederen eller bestyrelsen om et eventuelt besøg. Telefonnumrene står på arkivets hjemmeside.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen og deres nærmeste for godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Regnskab:

Kassereren gennemgik alle poster med forklaringer.

Kontingent udgør i 2018:..........5.500,00 kr.
Udgifter i alt:.............................10.221,91 kr.
Underskud på:............................4.721,90 kr.

Indestående pr. 31-12-2018:..........20.625,95 kr.

Regnskabet godkendt af revisor Inger Marie Kristensen
og underskrevet af kasserer Birthe S. Olsen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg i år var:

Bent Busk Christensen, Niels Andersen og Niels Jørgen Jensen.

Af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer ønskede kun Bent genvalg.

Ingen andre ønskede at være i bestyrelsen. Formanden undersøger, om vi kan fortsætte med kun 3 i bestyrelsen. 2019 bliver brugt på at finde 2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleant:
Genvalg af Jens Krogh.

7. Valg af revisor:
Genvalg af Inger Marie Kristensen.

8. Indkomne forslag:
Ingen modtaget.

9. Eventuelt:
Intet at drøfte. Dermed gik generalforsamlingen over til kaffe og kage.

Generalforsamlingen sluttede dermed i hygge og i ro og orden.Indkaldelse til generalforsamling torsdag 28. marts 2019 kl. 19 i Minihal Vestrup

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning, herunder arkivlederens beretning

4. Regnskab

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

-På valg er: Niels Jørgen Jensen, Niels Andersen og Bent Christensen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt


I forbindelse med generalforsamlingen vises gamle billeder, som deltagerne
forhåbentlig både kan glæde sig over og forsyne med flere oplysninger.Årsskrifter 2017 og 2018

Vores andel af Årsskrift 2017 - artiklen om Vestrup Andelsmejeri - er nu tilgængeligt for læsning og til download som zippet pdf-fil her på hjemmesiden.


Årsskrift 2018 er selvfølgelig omdelt til medlemmerne. Andre kan købe det ved henvendelse til formanden.

Vores bidrag - første del af artiklen om Kællingtand - bliver lagt ud senere.

Indholdsfortegnelsen kan ses her:

Søren Byrjalsen: Foulum Kirke (Ullits-Foulum)

Mona Jensen og Grete Bech (red.): Uddrag af Christian Nielsens erindringer (Haubro)

Thorkild Nielsen: Gravsten på Aars Kirkegård (Aars)

Eva Jespersen (red.): Marie Sørensens barndoms- og livserindringer (Farsø)

Torsten Hansen: Historien om Løgstørs første bryggeri (Løgstør)

Gunnar Rebstrup: Kællingtand, 1. del (Gislum-Vognsild)

Axel Sørensen: Fra min tid i Knudstrup Skole (Aalestrup)

Elin Mathiesen (red.): Katrine på 100 år fortæller (Hornum)

Kristian Kjeldgaard Hansen (E. Knudsen, red.): Laura Christensens fødseldag (Overlade)

Christian N. Krogh: Barn i Ranum (Ranum)


Årsskrifter 2016 og 2017

Vores andel af Årsskrift 2016 - artiklen om Østrup Dørfabrik - er nu tilgængeligt for læsning og til download som zippet pdf-fil her på hjemmesiden. Det sker lidt senere end normalt.


Årsskrift 2017 er selvfølgelig omdelt til medlemmerne. Andre kan købe det ved henvendelse til formanden. Husk at bede om rettelsesblad! En fejl på trykkeriet har medført, at side 9 gentages på side 71.

Vores bidrag - artiklen om Vestrup Andelsmejeri - bliver lagt ud senere.

Indholdsfortegnelsen kan ses her:

Søren Byrjalsen og Jens Cæsar Jensen: Lerkenfeldt Teglværk (Ullits-Foulum)

Mona Jensen og Grete Bech: Billeder fra Løgstørvej, Haubro - før og nu (Haubro)

Thorkild Nielsen: Kimbrerrevyer i årevis.... (Aars)

Bodil Nielsen: Drejermester R.C. Johansen (Farsø)

Ib Søgaard: En uforglemmelig læreplads - læredreng på Løgstør Sygehus (Løgstør)

Leif Kristensen: Vestrup Andelsmejeri (Gislum-Vognsild)

Ove Haubro: Møllevirksomhed i Gedsted og omegn gennem tiderne (Gedsted)

Elin Mathiesen: Statens Forsøgsstation i Hornum (Hornum)

Kristian Kjeldgaard Hansen: Uddrag nr. 2 af mine erindringer (Ranum)

Minna Aarup: Østerbølle Sogn - Spredte træk af sognets historie (Aalestrup)


Referat af generalforsamling 22. marts 2018Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 blev varslet her på hjemmesiden 10. februar til afholdelse torsdag 22. marts kl.19 i Minihal Vestrup


Nytårsbrev

Det traditionelle nytårsbrev er sendt ud sammen med årsskriftet og opkrævning af kontingent for 2018.

En fejl på trykkeriet har medført, at side 9 kommer igen som side 71, der så mangler. Derfor kommer der snart et selvklæbende rettelsesblad med det manglende indhold.


Referat af generalforsamling 23. marts 2017 i Minihal Vestrup

Formanden bød velkommen og startede med det første punkt ifølge foreningens vedtægter, Valg af dirigent. Valgt blev Orla Andersen, der myndigt dirigerede generalforsamlingen efter vedtægterne. Dirigenten overlod derefter ordet til formanden, Birthe Sylvester Olesen, der så kom med sin beretning.

Formandens beretning:
Foreningens har nu 67 medlemmer fordelt på 29 enkeltpersoner og 19 husstande.

Birthe nævnte vores udflugt til Hessel Herregård den 17. august samt spisning bagefter på Marinaen i Hvalpsund. Turen var godt arrangeret af næstformanden Niels Jørgen Jensen.

Den 29. august blev der fejret foreningens 25 års jubilæum i arkivet, hvor foreningen fik en del gaver og arkivalier. Der var ca. 30 personer med til fejringen, hvor Kurt Stegger blev hædret som æresmedlem. Kurt oprettede arkivet og har stadig styr på vores registreringssystem for modtagne arkivalier. Formanden udtrykte også en stor tak til Kurt for at hjælpe med vores jubilæumsskrift.

Formanden nævnte også vores indlæg i årsskriftet for lokalforeningerne i Vesthimmerlands Kommune. Det handlede i år om Østrup Dørfabrik og var udfærdiget af Orla Kragh Jensen. En stor tak til ham for det. Arkivlederen var med til at fotografere nogle af de tidligere maskiner fra Dørfabrikken, der nu står hos et firma i Ravnkilde. En tak fra formanden for det og årsskriftet til arkivlederen, Leif Kristensen.

Juleafslutningen den 24. nov.2016 blev holdt i Vognsild Klubhus sammen med Vognsild-Østrup Pensionistforening. Foredragsholder var tidligere lærer fra Nørager Niels O. Ladefoged. Han fortalte meget levende om kongefamiliens sommerhus i Trend og om deres ophold dér. Desværre var der udover bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening og deres ægtefæller ikke ret mange andre tilhørere.

Foreningen har søgt og modtaget 2.395,00 kroner fra Fonden i Sparekassen Himmerland. Pengene er brugt til en ny laserfarveprinter til arkivet.

Kirsten og Birthe har fået et kursus i registrering. De blev undervist af Kurt Stegger, der har lavet systemet. Arkivlederen så over skulderen af dem for at genopfriske registreringen.

Formanden og arkivlederen har deltaget i et forløb på Års Bibliotek, hvor der blev et valgfag i Seniorliv 2017. Biblioteket havde stillet lokale og internetforbindelse til rådighed for os. Vi var der sammen med to andre lokale foreninger. Valgfaget blev lavet for at alle foreninger eventuelt kunne få nogle flere medlemmer. Der kom dog kun to personer i alt, der ville høre lidt om os, så det var lidt af en ”fuser” for alle. Annonceringen af det kunne nok også gøres bedre?

Formanden takkede til sidst sin bestyrelse og deres nærmeste for et godt samarbejde i årets løb. Formandens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Arkivlederens beretning:
Arkivlederen, Leif Kristensen, startede med at fortælle om besøgene på og henvendelserne til arkivet via e-mails.

Louise Poulsen fra Thy sendte først en mail med et billede af et hus fra Østrup med en hvid streg på. Der var også en kvinde i døren, men umiddelbart kunne arkivlederen ikke huske/kende hverken huset eller kvinden. Det var en af Louises Aner. Derefter skrev vi frem og tilbage om huset og adressen måske var på Valkyrievej, Østrup.
Ingen huse ser sådan ud i dag, så Louise sendte endnu flere billeder til arkivet. Deriblandt var der også en baneformand, der havde arbejdet på Østrup Station. Der var også en formand for El-bestyrelsen i Østrup. Vi enedes å om at mødes på arkivet, så der kunne søges i arkivalierne. Det var ikke meget, vi fandt dér. Der blev også nævnt en, der hed Stenberg. Straks troede arkivlederen, at det var fra gården ved siden af kroen, men det viste sig senere, at det ikke passede.
Senere blev der nævnt navnet ”Osholm”. Da vi så i beretningen fra Dørfabrikken havde fået et billede af Osholm, der har arbejdet dér, sendtes en kopi til Louise. Lidt efter kontaktedes Hanne Vestergaard, da Osholm er hendes slægtning. Så blev forbindelsen skabt, og Louise har besøgt Hanne og Alex, og de fået mange ting på plads om deres slægtninge. De er jo i slægt med hinanden!

En udløber af dette blev også, at arkivlederen troede, at huset muligvis var det hvide lige over banen, som en anden banearbejder, Elmer Larsen, har boet i, men det viste sig jo, at huset lå på Valkyrievej 18. Hanne og Alex’ hus. Huset var tidligere et rødt hus med en hvid stribe hele vejen rundt. Der er senere blev sat en ny sten udenom, og det kunne Hanne jo tydeligt huske, da hun jo er opfostret i huset.

En anden udløber blev også, at arkivlederen ville fotografere Elmers hvide hus, og bagefter sende det til Louise pr. mail. Så kom ejeren af huset, Etna Svendsen frem og blev overtalt til eventuelt at give Arkivet nogle gamle billeder, som hun havde. Det måtte arkivlederen så køre efter et par gange, inden hun var helt klar til at aflevere dem. Hun viste også sit skøde på huset frem, men det kunne arkivet ikke få en kopi af endnu.

Bjørn Arne Skinnerup har tidligere afleveret CD'er med sin slægt på i arkivlederens private postkasse.
I 2016 kom der pludselig et brev fra en advokat om, at han var død, og at arkivet måtte arve hans slægtsbeskrivelser, da han har boet tidligere i Gislum Sogn. Betingelserne var dog for at få disse, at de nulevende ikke måtte offentliggøres før deres dødsfald. Det er en ret normal betingelse fra givere for at beskytte efterlevende. Det skal selvfølgelig efterleves, så indtil videre har arkivlederen dem til gennemsyn, så vi ikke ”kommer galt afsted”! (Ikke noget med en ”kvindeting” her!).

Bjørns datter har skrevet til arkivet og fortalt, at der var kommet en forbi hende og har fået materialet. Det var arkivlederen i Ulbjerg! Så er det jo spændende om vores arkiv senere får en kopi af det? Godt vi allerede har fået noget. Måske fordi arkivlederen har Bjørn på sit slægtsprogram, der hedder: www.geni.com.

Arkivlederen nævnte, at der var taget nogle gamle billeder med til generalforsamlingen for at få de lidt ældre medlemmer til at fortælle os om nogle navne på dem, der var på de gamle billeder. Det blev dog foreslået, at de først blev fremvist på skærmen under punktet Eventuelt. Det samtykkede den gode dirigent så i, og arkivlederens beretning blev herefter godkendt.

Regnskabet:
Kassereren, Birthe Olsen fremlagde regnskabet.
Medlemskontingenterne og sponsorgaver udgør tilsammen: 9.595,00 kr.
Udgifterne, EDB, Annoncer, Møder/gaver, kontingenter og kontorartikler udgør i alt: 11.409,58 kr.
Underskud herefter: 1.814,56 kr.
Da beholdningen endnu er på: 23.113,41 kr.
har foreningen stadig noget at gøre med, men flere medlemmer kunne godt ønskes.
Regnskabet blev godkendt

Valg af bestyrelse:
På valg var næstformanden, Niels Jørgen Jensen, og bestyrelsesmedlem Bent Busk Kristensen.
Niels Jørgen og Bent blev genvalgt.
Jens Krogh blev valgt som suppleant.
Inger Marie Kristensen blev genvalgt som revisor.

Eventuelt:
”Giv det videre”
Birthe opfordrede medlemmerne til at fortælle om deres opvækst m.v.
Gamle billeder vistes for generalforsamlingen med håb om at få nogle navne og steder opklaret. De vil indgå i et nationalt arkiv, som alle lokalarkiverne senere kan trække på.

Arkivlederen fremviste gamle billeder, som arkivet har modtaget løbende sammen med andre ting. Her var det skønt, at der var lidt ældre medlemmer til stede, så der blev sat mange navne på de forskellige billeder. Nu er der så noget at arbejde videre med for arkivet.

Nogle billeder var dog så gamle, at ingen kunne hjælpe os med navne. Alt i alt var det dog en god seance at udføre. Forhåbentligt kan den gentages senere.

Leif Kristensen - Arkivleder og referent.


Indkaldelse til generalforsamling 23. marts 2017 i Minihal Vestrup

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning, herunder arkivlederens beretning

4. Regnskab

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

-På valg er: Niels Jørgen og Bent

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vises gamle billeder, som deltagerne
forhåbentlig både kan glæde sig over og forsyne med flere oplysninger.Nyhedsbrev i kort form

Nytårsbrevet er sendt ud sammen med Årsskrift 2016 og girokort for 2017. I lokalområderne omdeles årsskriftet af bestyrelsen. Medlemmer, der bor udenfor lokalområdet, har fået det tilsendt via Post Danmark.

Året, der gik:
Lokalarkivet havde 25 års jubilæum i 2016, og ca. 30 medlemmer mødte op for at fejre det. Det var en dejlig dag, hvor der blev serveret lidt til ganen. Se billeder herfra på Foreningens hjemmeside: www.detlillerigsarkiv.dk (dvs. længere nede!).
Der var også besøg af lederen af Lokalarkivet i Farsø, Bodil Nielsen samt af Egon Jensen fra Lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune. Egon styrer bl.a. vores aflevering af historier fra lokalarkiverne til årsskriftet.

Æresmedlem: Tidligere skoleinspektør ved Vestrup skole, Kurt Stegger, blev udnævnt til æresmedlem i foreningen, da han har været den der startede den lokalhistoriske forening og arkivet i Vestrup. Kurt har også før i tiden fungeret som arkivleder. Derudover har Kurt Stegger lavet et program til arkivet (og andre arkiver), som vi kan registrere vore indkomne arkivalier i. Stor tak til Kurt Stegger.

Årsskriftet:
Foreningens bidrag til årsskriftet for de vesthimmerlandske arkiver er en fortælling om et tidligere firma i Østrup – nemlig Østrup Dørfabrik. Foreningen har været så heldig, at den sidste ejer af firmaet, Orla Kragh Jensen, har lavet en god fortælling med en del billeder fra ”gamle dage”. En meget stor tak til Orla for det. Han har nu også meldt sig som nyt medlem i vores arkiv. Velkommen Orla.

Året, der kommer:
Årsskriftet for 2017 vil, hvis det er muligt, komme til at handle om et andet firma i Østrup, da det handlede om Vognsild i de tidligere to år. (=Ligevægt!). Senere må vi se, om vi kan finde noget fra Gislum og/eller Nyrup.

Indkomne Arkivalier: Til jubilæet indgik der mange gamle billeder og regnskaber fra tidligere firmaer og foreninger. Det er arkivets folk meget glade for, og vi håber, at befolkningen fortsætter med at aflevere.

SMID IKKE NOGET VÆK – SEND DET PÅ ARKIVET I STEDET. VI BLIVER SÅ GLADE FOR DET!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Top